Kontrollbesiktning

 

Enligt svensk lag ska alla fordon kontrollbesiktigas. Detta görs för att minska halterna av farliga avgaser och skadliga partiklar i luften. Besiktningar görs bland annat på Bilprovningens samt Opus anläggningar runt om hela Sverige.

Bilar och andra fordon såsom lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3,5 ton besiktigas första gången 3 år efter att fordonet tagits i bruk. Senare ska besiktning ske efter 2 år och efter detta varje år.

När ska ditt fordon besiktigas?

Registreringsskylten talar om för dig när det är dags att kontrollbesiktiga ditt fordon. Det är den sista siffran i registreringsnumret som säger vilken månad det är som gäller. Siffran hör ihop med en viss månad enligt en tabell skapad för detta. Besiktning kan då utföras 2 månader innan den månaden som siffran hör ihop med ända fram till 2 månader efter den månaden.

När det gäller motorcyklar och släpvagnar är första kontrollbesiktning senast 4 år efter att fordonet tagits i bruk. Efter det ska besiktning utföras senast 2 år efter den senaste utförda besiktningen.

Veteranfordon, som innefattar alla fordon förutom fordon i yrkesmässig trafik, vars årsmodell är 1950 eller äldre är befriade från besiktning. Man kan däremot bli kallad till att kontrollbesiktiga sitt fordon men detta är inte obligatoriskt.

Uteblir man från besiktningen (gäller inte veteranfordon) under perioden blir det körförbud för fordonet. Körförbudet hävs efter godkänd kontrollbesiktning.